دومین شب عزاداری ایام محرم با حضور رهبر انقلاب برگزار شد