ارتش لیبی ۷۲ تروریست داعشی را در سرت به هلاکت رساند