روسیه از مواضع خود در سوریه در مقابل حمله‌های آمریکا دفاع می‌کند