برگزاری دومین شب مراسم سوگواری سیدالشهدا(ع) در حضور رهبر معظم انقلاب