کویت برای دریافت 10 میلیارد دلار وام رایزنی می کند