حمله وحشیانه به مردم بی‌دفاع یمن؛ نشان عمق کینه یزیدیان زمان