دیدار جابری انصاری و هلگا اشمید/رایزنی در خصوص آخرین تحولات سوریه و یمن