رادیوفرانسه: افول ستاره بخت سعودی‌ها/ رابطه با غرب شکرآب می‌شود