جنایت قرون وسطایی طومار آل سعود را به سرنوشت دیکتاتورهای منفور نزدیک می‌کند