نشست هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق با نمایندگان سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌ها