دادگاه رژیم صهصونیستی فیزیکدان فلسطینی را به زندان محکوم کرد