43 درصد از مردم آمریکا خواستار کناره‌گیری «ترامپ» از رقابت‌های انتخاباتی هستند