آمار تلفات طوفان «متیو» در ایالت کارولینا به 15 نفر رسید