گزارش وزیر کشور در مورد برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی با حفظ شئونات اسلامی