دومین شب مراسم عزاداری امام حسین(ع) در حضور رهبر انقلاب برگزار شد