رسانه ابزاری برای نشر سریع و رایگان افکار و تبادل اطلاعات است