روحانی: امام حسین (ع) تنها به اسلام و شیعیان تعلق ندارد، بلکه محبوب دل آزادگان عالم است