درخواست وزیر خارجه اسبق آمریکا برای کناره‌گیری ترامپ+توییت