سفیر اتریش: 1600 دانشجوی ایرانی در اتریش تحصیل می کنند