از «میانگین حقوق معلمان کشور» تا «هزینه اجاره روزانه مرسدس بنز»