فرستاده سازمان ملل به یمن حمله ائتلاف عربستان به صنعا را محکوم کرد