آغاز دومین شب مراسم عزاداری امام حسین (ع) با حضور رهبر انقلاب