حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در هیات عزاداری خادم الشهدای استان قم