بعد از جزایر تیران و صنافیر، مصر زمین‌های شرم الشیخ را به بحرین می‌فروشد