ادامه جنایات عربستان در یمن/ روسیه قتل عام در صنعا را محکوم کرد