روسیه قادر به حفاظت از دارایی‌های خود در سوریه در صورت بمباران آمریکا است