توران: بارسلونا پیشنهاد 50 میلیونی تیم چینی را رد کرد