هدفگذاری ۱.۵ میلیارد دلاری صادرات دارو در ۱۰ سال آینده