سفیر اتریش: هزار و 600 دانشجوی ایرانی در اتریش تحصیل می کنند