از مدیرعامل شرکت نفت برای مناظره با اساتید دانشگاه دعوت کردیم/ ارائه شکایت بسیج دانشجویی به دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای نفتی