رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت والده عبدالرضا مصری را تسلیت گفت