عبدالله صالح پاسخ رزمندگان یمنی به تجاوزات سعودیها را خواستار شد