نام خاوری از فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل حذف شد (+عکس)