نظر مشاور ارشد ترامپ درباره کناره گیری نامزد جمهوری خواهان از انتخابات