خواستار دالان هوایی امن برای کمک‌رسانی به مجروحان یمن هستیم