بانک گردشگری از نخبگان و رتبه‌های برتر کنکور تقدیر کرد