تشکیل کارگروه توسعه همکاری‌های بخش خصوصی ایران و هلند