مراسم عزاداری جمعی از ایرانیان و علما و شیعیان مقیم تایلند با حضور رییس جمهور