روحانی: ایران و چین از فرصت‌‌های پسابرجام برای تحقق روابط راهبردی بهره بگیرند