موتور جستجوی گوگل حالا از یک مبدل RGB به Hex برخوردار است