آتش بازی ادامه دارد؛ یک دستگاه آیفون 6 پلاس در حین شارژ منفجر شد