عملیات شهادت طلبانه یک فلسطینی و هلاکت دو صهیونیست