نایجل فراژ: اظهارات ترامپ درباره زنان "لاف زدن‌های مردانه" بوده است!