پیوستن شمار زیادی از مردم یمن به ارتش و کمیته‌های مردمی / مرگ 25 نظامی سعودی