العبادی: هرگز اجازه نمی‌دهیم نیروهای ترکیه در عملیات موصل شرکت کنند