آیت الله هاشمی رفسنجانی: رستاخیز مشکل خاصی برای اکران عمومی ندارد