هفتمی جام بزرگ در فینال فینالیست‌های جام‌های جهانی تیراندازی