برانکو: با توجه به افول کره، به پیروزی ایران خوش‌بینم