فوربز: وزیر نفت عراق خواستار افزایش تولید نفت این کشور شده است