انفجار بمب در نزدیکی مرز ترکیه و ایران 18 کشته برجا گذاشت